INARA PIKSA (PIANO)

Inara Piksa är utbildad vid Latvian Music Academy i Riga samt vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Staffan Scheja. Hon erhöll ett Bachelor diplom i piano samt ett Magister diplom i piano och kammarmusik.

Inara är pristagare i flera pianotävlingar, bland annat: 1:a pris i France International Music Competition, Paris, 2:a pris i National Piano Competition, Riga, 2:a pris i International Kamermusic Competition D. Schostakovich in Memoriam, Moskow.

Som solist har Inara framträtt på festivaler i Litauen, Ryssland, Polen, Frankrike, Tjeckien, Kina och Japan.