KARL HEDBOM (VALTHORN)

Efter studier vid Södra Latins gymnasiums yrkesmusikerprogram och musikhögskolan Ingesund studerar Karl för närvarande valthorn vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholms för Anamia Larson. Hans tidigare lärare har innefattat bland andra prof. Dick Gustavsson, Sören Hermansson och Petter Carlson.

Karl har tillsammans med olika orkestrar varit på turné i ett flertal länder, bland annat USA, Italien, Tyskland- och han har spelat i konsertsalar som Carnegie Hall (New York) och Chicago Symphony Hall.

Genom åren har han spelat på mästarklasser för bland annat Dale Clevenger, Marie Luise Neunecker, Markus Maskuniity och Ib Lanzky-Otto och har även tilldelats stipendier av Anders Sandrews Stiftelse, Kungliska Musikaliska Akademien med flera.

Karl har undervisat i valthorn vid länsmusikens höstlovsorkester (STORK) och vikarierar i Arméns Musikkår och Livgardets Dragonmusikkår.