KATARINA STENBERG (VALTHORN)

Katarina Stenberg började spela valthorn vid 9-års ålder på Kulturskolan i Stockholm. Våren 2015 tog hon sin kandidatexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och kommer till hösten 2016 fortsätta sin masterutbildning för Annamia Larsson. 

Parallellt med sina studier frilansar Katarina och i sommar är hon verksam vid Arméns Musikkår och deltar med Windra Quintet på kammarmusikfestivalen i Sandviken.