NATALIA GOLDMANN (CELLO)

Natalia Goldmann, föddes 1987 i Stockholm och började spela cello vid åtta års ålder. Redan som ung medverkade hon vid ett flertal betydande konserter, bl.a soloframträdande vid World's Children's Prize som sändes i svensk TV, konsert i Estland tillsammans med Arvo Pärt och direktsänt kammarmusikframträdande i Nyhetsmorgon.

Under denna tid studerade Natalia för Solveig Saving och senare även för Vladimir Power.
År 2006 påbörjade Natalia sina högskolestudier vid Edsbergs musikinstitut/Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där hon gick för prof. Torleif Thedéen. Tre år senare fortsatte hon sina masterstudier på Edsberg men påbörjade dessutom parallellt sina masterstudier för prof. Truls Mörk i Oslo, där hon tog sin examen våren 2012.

Natalia har även studerat i Paris på ‘Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris’ för prof. Michel Strauss. Natalia har framträtt som solist med orkestrar ett flertal ganger och debuterade våren 2009 med Elgars cellokonsert under ledning av dirigenten Antonello Manacorda, tillsammans med Kungl. Musikhögskolans i Stockholm symfoniorkester. Hon deltar regelbundet i mästarkurser och har spelat för några av vår tids mest ledande cellister - Frans Helmersson, Gary Hoffman, Ralph Kirshbaum, Erling Blöndal-Bengtsson, Marko Ylönen, Jens Peter Maintz, för att nämna några.

Hon har tilldelats stipendier från bland andra Andrew Sandrews stiftelse, Sixten Gemseus kulturstipendium, Kurt Belfrages minnefond och Fredrika Bremer förbundet. Sedan 2009 är Natalia fullt aktiv som orkestermusiker och har arbetat med en rad professionella orkestrar som Den Norske Opera og Ballett i Oslo, Bergen Filharmoniske Orkester, Kungl. Filharmonikerna i Stockholm och Kungl. Hovkapellet. Hon har även varit kontraktanställd i de två sistnämnda orkestrarna.

Natalia är en aktiv, erfaren och passionerad kammarmusiker som spelar kammarmusik runt om i Europa. Hon har deltagit i ett flertal kammarmusikfestivaler bl.a. ‘Båstad kammarmusikfestival’ och ‘Lycko kammarmusikfestival’, och har spelat recitaler och konserter i bl.a Sverige, Norge och Frankrike. Just nu spelar Natalia på en cello byggd av Martin Stoss år 1830 i Wien, utlånad av Järnåkerfonden – Stiftelsen Stråkinstrumentfonden.