TINA AMVON (PIANO)

Tina Amvon studerade vid Lilla Akademiens musikskola och gymnasium med piano som huvudinstrument. Hon har diplom i musikproduktion och en lärarexamen i pedagogik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Tina jobbar på Campus Manilla som musiklärare från och med hösten 2016.